Licenties

Belangrijkste inhoud van deze pagina:

Je mag alle foto’s op deze website zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. De fotografen van deze foto’s hebben namelijk afstand gedaan van alle auteursrechten. Je mag deze foto’s dus gratis gebruiken op jouw: website, blog, Social Media, nieuwsbrief en alle ander toepassingen die je hiervoor kunt bedenken. Houd er wel rekening mee dat deze foto’s geoptimaliseerd zijn voor het gebruik op internet en dus niet ideaal zijn voor drukwerk zoals flyers en brochures. 

Licenties van de foto’s op deze website

Alle foto’s op deze website zijn afkomstig van andere gratis fotowebsites. We hebben het formaat van deze foto’s gewijzigd in 3 veel voorkomende formaten voor online gebruik. Daarnaast hebben we ze geoptimaliseerd voor het gebruik op internet.

De foto’s zijn afkomstig van de volgende websites:

http://www.stocksnap.io

http://www.pexels.com

http://www.fancycrave.com

http://www.splitshire.com

Al deze websites maken gebruik van de Creative Commons Zero (CC0) licentie. (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl)

Samenvatting van de licentie:

Licentienaam: CC0 1.0 Universeel (CC0 1.0) 

Publiek Domein Verklaring

Geen auteursrecht 

De persoon die deze akte aan een werk heeft verbonden heeft het werk toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan.
Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Zie Overige Informatie beneden.

Overige informatie

•CC0 beïnvloedt op geen enkele manier de octrooirechten of merkenrechten van derden, noch de rechten die andere personen kunnen hebben op het werk of op de manier waarop het werk wordt gebruikt, zoals portretrechten of privacyrechten.

•Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geeft de persoon die een werk in verband met deze akte geeft geen garanties over het werk, en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle toepassingen van het werk, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

•Bij het gebruiken van of verwijzing naar het werk, mag je geen goedkeuring van de auteur of rechthebbende impliceren.

Denk met ons mee

Wij proberen alle informatie zo juist mogelijk te verspreiden, helaas is het niet te voorkomen dat er ergens een foutje tussen zit. Merk jij een foto op, waarvan je denkt te weten dat deze niet onder de bovenstaande licentie is verspreid? Laat het ons weten, dan gaan we het uitzoeken en verwijderen we de foto indien deze inderdaad niet onder de bovenstaande licentie valt.

Bedankt voor je hulp.

Arthur & Joas

Websites voor Therapeuten